Esquelas

A SEÑORA
Dona María Leis Rama
Vva. de Plácido Blanco Rey
A SEÑORA
María Dolores Pensado Ares
Vva. de Benigno Ardións Casal
LA SEÑORA
Carmen Antelo Mariño
EL SEÑOR
Don José Salvante Fajín
PRIMER ANIVERSARIO
Doña María Ponte Mayo
Vda. de José Basilio Dosil Pérez
PRIMER ANIVERSARIO
Don Ramón Amable Freire Godón